siz

siz
ag·as·siz·o·cri·nus;
ag·as·siz;
as·siz·er;
siz·able;
siz·able·ness;
siz·ably;
siz·ar;
siz·ar·ship;
siz·i·ness;
siz·zler;
siz·zle;
syn·the·siz·er;
down·siz·ing;
siz·zling·ly;

English syllables. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • šiž — interj. varant, raginant arklį: Šiž tu, kumeliukai, aš tau dukart tesakysiu LTR(Sln) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siz|ar — «SY zuhr», noun. a student who pays reduced rates in the colleges of Cambridge University in Cambridge, England, and of Trinity College in Dublin, Ireland. Also, sizer. ╂[< siz(e)1 + ar, variant of er2] …   Useful english dictionary

  • siz|er — siz|er1 «SY zuhr», noun. a device for testing the size of articles, or for separating them according to size. siz|er2 «SY zuhr», noun. = sizar. (Cf. ↑sizar) …   Useful english dictionary

  • siz|y — «SY zee», adjective. of or like size; thick; viscous; glutinous. ╂[< siz(e)2 + y1] …   Useful english dictionary

  • sîz — m, {{c=1}}v. {{ref}}slaz{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • siz — sȋz m DEFINICIJA v. slaz ETIMOLOGIJA vidi sići …   Hrvatski jezični portal

  • siz — siz, büyük ve sayılan kişilere sen yerinde aytanan söz, I, 25, 339, 365. 376,407; I I, 347; III, 124 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • siz — zm. 1) Çokluk ikinci kişi zamiri 2) Bir kişiye saygı ve incelik belirtisi olarak kullanılan bir seslenme sözü Birleşik Sözler sizli bizli Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller siz bilirsiniz siz sağ olun sizden sizden iyi olmasın size doyum olmaz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • siz — İkinci şəxs əvəzliyinin cəmi; çox və ya bir neçə adama, həmçinin hörmət olaraq bir adama müraciət forması. Sizi bu gün gözləyirik. Siz sabahkı tamaşaya gələcəksiniz? – <Mərcan bəy:> Təzə arvad alıram, ona görə sizin hərənizə bir abbası pul… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • siz´a|ble|ness — siz|a|ble «SY zwa> buhl», adjective. 1. fairly large: »a sizable sum. 2. Archaic. of suitable or convenient size. Also, sizeable. –siz´a|ble|ness, noun …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”