typy

typy
au·to·typy;
chi·as·ma·typy;
chro·mo·typy;
da·guerre·o·typy;
homo·typy;
pho·to·zin·co·typy;
steno·typy;
stereo·typy;
typy;
al·lo·typy;
he·lio·typy;

English syllables. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • typy — adjective see typey …   New Collegiate Dictionary

  • typy — /tuy pee/, adj., typier, typiest. (of a domestic animal) embodying the ideal characteristics of its variety or breed. Also, typey. [1930 35; TYPE + Y1] * * * …   Universalium

  • typy — tyttö   …   Suomen slangisanakirjaa

  • -typy — ty·py …   English syllables

  • typy — typ•y or typey [[t]ˈtaɪ pi[/t]] adj. typ•i•er, typ•i•est ahb. dch (of a domestic animal) embodying the ideal characteristics of its variety or breed • Etymology: 1930–35 …   From formal English to slang

  • typy — …   Useful english dictionary

  • -typy — ˌtīpē, d.əpē, pi noun combining form ( es) Etymology: type (I) + y : condition, process, or art related to or involving the use of (such) a type heliotypy …   Useful english dictionary

  • typ — m IV, D. u, Ms. typpie; lm M. y 1. «model, wzór, któremu odpowiada pewna seria przedmiotów, ludzi, zjawisk, form» Ciekawy, antypatyczny, zabawny typ człowieka. Oryginalny typ urody. Filmy jednego typu. Broń, samochód dawnego, starego typu. Szkoły …   Słownik języka polskiego

  • Noriker horse — Noriker Noriker horse Distinguishing features Agile, surefooted draft horse of medium height Alternative names Pinzgauer, Norico Pinzgauer Country of origin Austria …   Wikipedia

  • typ — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. typpie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} określony zespół cech, z którym identyfikuje się jakąś część osób, zwierząt, rzeczy, zjawisk itp.; model, wzór : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”