mism

mism
acos·mism;
an·i·mism;
au·ton·o·mism;
bath·mism;
bro·mism;
cos·mism;
dy·na·mism;
dys·phe·mism;
econ·o·mism;
en·de·mism;
eu·phe·mism;
ex·tre·mism;
hal·o·chro·mism;
hor·mism;
id·i·or·rhyth·mism;
in·ti·mism;
le·git·i·mism;
no·mism;
oc·ca·mism;
op·ti·mism;
pan·cos·mism;
pan·to·chro·mism;
para·dro·mism;
pes·si·mism;
poi·kilo·ther·mism;
rac·e·mism;
ra·mism;
seis·mism;
ther·mo·chro·mism;
tho·mism;
unan·i·mism;
acad·e·mism;
en·do·ther·mism;
epon·y·mism;
ho·moio·ther·mism;
pho·to·chro·mism;

English syllables. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • əmişmə — «Əmişmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • MISM — Metal Insulator Semiconductor Metal ( > IEEE Standard Dictionary ) …   Acronyms

  • MISM — Metal Insulator Semiconductor Metal ( > IEEE Standard Dictionary ) …   Acronyms von A bis Z

  • MISM — abbr. MIS MLTIMEDIA INTRACTV SV NASDAQ …   Dictionary of abbreviations

  • mısməy — (Cəlilabad) bax mısmax II. – Mısardüg, ancağ biyazdən so:ra barişərdüg …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mismə’ — ə. eşitmə orqanı; qulaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əmişmək — f. Kütləvi halda analarını əmmək. Quzular (buzovlar) əmişirlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəmişmə — «Gəmişmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • a|cad|e|mism — «uh KAD uh mihz uhm», noun. = academicism. (Cf. ↑academicism) …   Useful english dictionary

  • a|cos|mism — «ay KOZ mihz uhm», noun. the denial of the existence of a universe, or of a universe as distinct from God. –a|cos´mist, noun …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”