elevation

 • 91élévation du courant — srovės stiprėjimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. current increace vok. Stromanstieg, m rus. нарастание тока, n; повышение тока, n pranc. élévation du courant, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 92élévation de courant — srovės didėjimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. current increase vok. Stromanstieg, m; Stromerhöhung, f rus. повышение тока, n pranc. élévation de courant, f …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 93elevation angle — pakilimo kampas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kampas tarp nutaikyto pabūklo vamzdžio ašies (šūvio linijos) ir pabūklo horizonto. Pakilimo kampas matuojamas nuo 0 iki 90°. simbolis( iai) φ atitikmenys: angl. elevation angle; fire angle rus.… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 94elevation difference correction — krypties žingsnis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pabūklinio kampo pataisa sprogimams stebėjimo linijoje išlaikyti, kai keičiamas šaudymo nuotolis. santrumpa( os) Santrumpą žr. priede. priedas( ai) MS Word formatas atitikmenys: angl.… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 95elevation line — pakilimo linija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nutaikyto pabūklo vamzdžio ašies tęsinys. atitikmenys: angl. elevation line; fire line rus. линия возвышения; линия выстрела ryšiai: sinonimas – šūvio linija …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 96elevation plane — pakilimo plokštuma statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vertikali plokštuma, sutampanti su pakilimo (šūvio) linija. atitikmenys: angl. elevation plane; fire plane rus. плоскость возвышения; плоскость выстрела ryšiai: sinonimas – šūvio plokštuma …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 97elevation projection — stačioji projekcija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. elevation projection; vertical projection vok. senkrechte Projektion, f; Vertikalprojektion, f rus. вертикальная проекция, f pranc. projection verticale, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 98élévation molale du point d’ébullition — virimo temperatūros pakilimo konstanta statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. boiling constant; ebullioscopic constant vok. ebullioskopische Konstante, f; molale Siedepunkterhöhung, f rus. молальное повышение температуры кипения, n;… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 99elevation tint — hipsometrinis spalvinimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skirtingų spalvų naudojimas atitinkamiems aukščio lygiams vaizduoti žemėlapiuose. atitikmenys: angl. altitude tint; elevation tint; hypsometric tinting; layer tint pranc. coloriage… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 100elevation guidance — aukščio nurodymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Informacija, kuri suteikia galimybę orlaivio pilotui arba autopilotui išlaikyti reikiamą sklendimo trajektoriją. atitikmenys: angl. elevation guidance pranc. guidage en altitude …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas