sharp-nosed

sharp-nosed
sharp-nosed;
sharp-nosed·ly;
sharp-nosed·ness;

English syllables. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sharp-nosed — sharp nosedly /shahrp nohzd lee, noh zid /, adv. sharp nosedness, n. /shahrp nohzd /, adj. 1. having a thin, pointed nose. 2. having a sharp or projecting front: a sharp nosed airplane. 3. having a keen or sensitive sense of smell. [1555 65] * *… …   Universalium

  • sharp-nosed — [shärp′nōzd΄] adj. 1. having a thin, pointed nose 2. having a keen sense of smell …   English World dictionary

  • Sharp-nosed Chameleon — Scientific classification Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Reptili …   Wikipedia

  • sharp-nosed mackerel shark — atlantinis pilkšvasis ryklys statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Isurus oxyrinchus angl. Atlantic mako; blue pointer; bonito shark; mackerel shark; mako shark; sharp nosed mackerel shark; sharp nosed… …   Žuvų pavadinimų žodynas

  • sharp-nosed mako — atlantinis pilkšvasis ryklys statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Isurus oxyrinchus angl. Atlantic mako; blue pointer; bonito shark; mackerel shark; mako shark; sharp nosed mackerel shark; sharp nosed… …   Žuvų pavadinimų žodynas

  • sharp-nosed bats — straubliniai maišasparniai šikšnosparniai statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas gentis apibrėžtis Gentyje 1 rūšis. Paplitimo arealas – nuo P. Meksikos iki Š. Peru ir Centr. Brazilijos, apimant Trinidado salą. atitikmenys: lot.… …   Žinduolių pavadinimų žodynas

  • sharp-nosed ray — amerikinė erelinė raja statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Myliobatis freminvillei angl. bull nosed ray; long tailed stingray; sharp nosed ray rus. восточноамериканский орляк ryšiai: platesnis terminas –… …   Žuvų pavadinimų žodynas

  • sharp-nosed flying fish — mažoji skraiduolė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Fodiator acutus angl. sharp chinned flying fish; sharp nosed flying fish rus. атлантическая длиннорылая летучка; длиннорылая летучая рыба; малая… …   Žuvų pavadinimų žodynas

  • sharp-nosed bats — maišasparniniai šikšnosparniai statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas šeima apibrėžtis Šeimoje 11 genčių. Kūno ilgis – 37 100 mm, kūno masė – 3 40 g. atitikmenys: lot. Emballonuridae angl. free tailed bats; reflex winged bats; sac… …   Žinduolių pavadinimų žodynas

  • sharp-nosed pouched bat — smailianosis maišasparnis šikšnosparnis statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Taphozous georgianus angl. sharp nosed pouched bat rus. остроносый мешкокрыл ryšiai: platesnis terminas – kapiniai maišasparniai …   Žinduolių pavadinimų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”