xan

xan
an·tho·xan·thin;
an·tho·xan·thum;
pyo·xan·those;
xan·ci·dae;
xan·cus;
xan·tha·mide;
xan·tha·tion;
xan·the·las·ma;
xan·thene;
xan·the·nyl;
xan·thi·an;
xan·thic;
xan·thi·dae;
xan·thid·i·um;
xan·thin;
xan·thine;
xan·thip·pe;
xan·thism;
xan·thi·um;
xan·tho·ceph·a·lus;
xan·thoc·er·as;
xan·thoch·roi;
xan·tho·chro·ic;
xan·thochroid;
xan·thoch·ro·ism;
xan·tho·chro·mia;
xan·thoch·ro·ous;
xan·thoc·o·nite;
xan·tho·derm;
xan·tho·der·ma;
xan·tho·gen;
xan·tho·gen·ate;
xan·tho·gen·ic;
xan·tho·leucophore;
xan·tho·ma;
xan·tho·ma·to·sis;
xan·thoma·tous;
xan·tho·mel·a·noi;
xan·tho·mel·a·nous;
xan·thom·e·ter;
xan·thom·o·nad;
xan·thom·o·nas;
xan·thone;
xan·tho·phore;
xan·tho·phy·ce·ae;
xan·tho·phyll;
xan·tho·phyl·lite;
xan·tho·proteic;
xan·thop·ter·in;
xan·tho·purpurin;
xan·tho·rham·nin;
xan·tho·rhi·za;
xan·tho·ria;
xan·thor·rhoea;
xan·tho·siderite;
xan·tho·sine;
xan·tho·sis;
xan·tho·so·ma;
xan·tho·toxin;
xan·thot·ri·chous;
xan·thou·ra;
xan·thous;
xan·thox·e·nite;
xan·thox·y·la·ce·ae;
xan·thox·y·le·tin;
xan·thox·y·lin;
xan·thy·drol;
xan·thyl;
xan·tu·si·idae;
xan·tus's;
zo·o·xan·thel·la;
can·tha·xan·thin;
xan·a·du;
xan·than;
xan·thate;
xan·thox·y·lum;
xan·tho·chro·mic;
xan·tho·phyl·lic;
xan·tho·phyl·lous;
xan·thor·rhi·za;
xan·tip·pe;

English syllables. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Xan — may refer to: *A diminutive nickname derived from Alexander . For example, Alexander Somerset (son of Henry Somerset, Marquess of Worcester) is commonly known as Xan Somerset . Xan may also be used as a given name on its own, as is the case with… …   Wikipedia

  • Xan — is someone who unknowingly wears jorts (jean shorts) on the golf course Look at the Xan on number 10 tee. He needs to be thrown off the course …   Dictionary of american slang

  • Xan — is someone who unknowingly wears jorts (jean shorts) on the golf course Look at the Xan on number 10 tee. He needs to be thrown off the course …   Dictionary of american slang

  • Xan — Xan: Symbol für Xanthin als Nukleobase …   Universal-Lexikon

  • Xan|a|du — «ZAN uh doo», noun, plural dus. a large or stately mansion or the like; pleasure dome: »The house is no Xanadu;…there is something extravagantly not right about it (Time). ╂[allusion to the exotic place in Samuel Taylor Coleridge s Kubla Khan] …   Useful english dictionary

  • xan — is. tar. 1. Orta əsrlərdə Şərq ölkələrinin bir çoxunda feodal hakimlərin titulu və bu titulu daşıyan şəxs. Bir əkinçi gedirdi məstanə; Yolda ol rast gəldi bir xanə. S. Ə. Ş.. 19 cu ilin yayında Naxçıvan xanlarının cavanları Keçiliyə ova… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Xan — ხან Xan Utilisation Alphabets Géorgien Ordre 31e Phonèmes principaux [x] Xan, (ხან …   Wikipédia en Français

  • xanə — is. <fars.> 1. Ev, məskən. . . Rəşid Abxazlı yedəyində kəhər at dar və qorxulu cığırla dağ başına, öz xanəsinə tərəf dırmaşırdı. F. K.. <Qurban Fərruxa:> Bir uşaq göndərib bu qəfil gülləni öz xanəmdə, əhli əyalımın yanında da sinəmə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xanəndə — is. <fars.> Toylarda, məclislərdə, konsertlərdə və s. də oxuyan peşəkar müğənni. Bir tərəfdə tarzən və xanəndə oturub, musiqi çalınır. Ü. H.. Qızışan xanəndə qavalını hərləyir, tarçı tarını kökləyir, kamançaçı simləri düzəldir, nəğməney… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Xanərəb — Infobox Settlement name =Xanərəb settlement type=Municipality native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Barda leader title = leader name …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”