dae

dae
acan·thi·sit·ti·dae;
ac·an·thu·ri·dae;
acar·i·dae;
ac·ci·pit·ri·dae;
achet·i·dae;
acras·pe·dae;
acrid·i·dae;
acroc·e·rat·i·dae;
ac·ro·chor·di·dae;
adap·i·dae;
ae·ge·ri·i·dae;
ae·gi·thin·i·dae;
ae·gy·pi·i·dae;
ae·o·lid·i·dae;
aeto·bat·i·dae;
agam·i·dae;
ag·a·on·i·dae;
ag·a·on·ti·dae;
ag·a·ris·ti·dae;
ag·a·tho·dae·mon;
agon·i·dae;
ag·ri·on·i·dae;
ag·ro·my·zi·dae;
agrot·i·dae;
aker·i·dae;
alau·di·dae;
al·ce·din·i·dae;
al·ci·dae;
al·eu·rod·i·dae;
al·ey·rod·i·dae;
al·li·ga·tor·i·dae;
am·bly·ce·phal·i·dae;
am·ni·col·i·dae;
am·phi·ox·i·dae;
am·phi·ox·id·i·dae;
am·phi·sil·i·dae;
an·al·ges·i·dae;
anat·i·dae;
an·cyl·i·dae;
an·cy·lo·sto·mat·i·dae;
an·cy·lo·stom·i·dae;
an·dren·i·dae;
an·gui·dae;
an·guin·i·dae;
an·him·i·dae;
an·i·el·li·dae;
anil·i·dae;
an·ni·el·li·dae;
an·o·bi·i·dae;
an·op·lo·ce·phal·i·dae;
an·ten·na·ri·i·dae;
an·tho·cor·i·dae;
an·tho·my·ii·dae;
an·thrib·i·dae;
an·thro·po·morph·i·dae;
anys·ti·dae;
aph·e·len·chi·dae;
aph·e·lin·i·dae;
aphi·dae;
aphid·i·dae;
ap·i·dae;
ap·ly·si·i·dae;
ap·o·gon·i·dae;
arad·i·dae;
ar·cel·li·dae;
ar·ci·dae;
arc·ti·i·dae;
arc·to·cy·on·i·dae;
ar·de·i·dae;
ar·gan·ti·dae;
ar·gas·i·dae;
ar·gen·tin·i·dae;
ar·gi·dae;
ar·gi·op·i·dae;
ar·go·nau·ti·dae;
ari·i·dae;
ar·ma·dil·li·di·i·dae;
as·ca·laph·i·dae;
as·caph·i·dae;
as·car·i·dae;
asel·li·dae;
asil·i·dae;
as·ter·i·i·dae;
as·ter·in·i·dae;
ath·er·in·i·dae;
atrop·i·dae;
at·ti·dae;
au·dae·an;
au·lo·sto·mat·i·dae;
au·lo·stom·i·dae;
au·ri·cu·li·dae;
aus·tra·lo·pith·e·ci·dae;
av·i·cu·li·dae;
ba·be·si·i·dae;
ba·lae·ni·dae;
bal·ae·nop·ter·i·dae;
ba·lan·i·dae;
ba·lis·ti·dae;
bathy·er·gi·dae;
bathy·mas·ter·i·dae;
ba·trach·i·dae;
bat·ra·choi·di·dae;
bdel·li·dae;
bel·em·nit·i·dae;
bel·o·sto·mat·i·dae;
bel·o·stom·i·dae;
be·ryc·i·dae;
be·thyl·i·dae;
bib·i·on·i·dae;
bit·ta·ci·dae;
blat·ti·dae;
bo·i·dae;
bo·i·gi·dae;
bom·bi·dae;
bom·byc·i·dae;
bom·by·li·i·dae;
bo·pyr·i·dae;
bos·trych·i·dae;
both·i·dae;
bo·vi·dae;
brach·ion·ich·thy·i·dae;
brachy·ce·phal·i·dae;
bra·con·i·dae;
bra·dy·pod·i·dae;
bram·i·dae;
bran·chi·o·steg·i·dae;
bran·chi·o·stom·i·dae;
bren·ti·dae;
brevi·ci·pit·i·dae;
bro·tu·li·dae;
bru·chi·dae;
bu·bon·i·dae;
buc·cin·i·dae;
buc·con·i·dae;
bu·ce·phal·i·dae;
bu·fon·i·dae;
bu·lim·i·dae;
bu·li·mu·li·dae;
bul·li·dae;
bu·no·mas·to·don·ti·dae;
bu·pres·ti·dae;
bu·rhin·i·dae;
bu·thi·dae;
cae·ci·dae;
cae·no·les·ti·dae;
cal·li·mom·i·dae;
cal·li·o·nym·i·dae;
cal·li·phor·i·dae;
cal·li·thric·i·dae;
cal·li·trich·i·dae;
cal·yp·trae·i·dae;
ca·mel·i·dae;
cam·er·in·i·dae;
cam·pan·u·la·ri·i·dae;
cam·pe·phag·i·dae;
can·cri·dae;
can·i·dae;
cap·i·tel·li·dae;
cap·i·ton·i·dae;
cap·ri·dae;
cap·ri·mul·gi·dae;
cap·si·dae;
ca·rab·i·dae;
ca·ran·gi·dae;
ca·rap·i·dae;
car·cha·rhin·i·dae;
car·di·i·dae;
ca·ret·to·che·lyd·i·dae;
car·y·o·phyl·lae·i·dae;
cas·sid·i·dae;
cas·tor·i·dae;
ca·thar·ti·dae;
cat·o·stom·i·dae;
ca·vi·i·dae;
ceb·i·dae;
cec·i·do·my·i·i·dae;
cel·le·por·i·dae;
cen·tet·i·dae;
cen·trar·chi·dae;
cen·tris·ci·dae;
cen·tro·pom·i·dae;
ceph·a·lo·bi·dae;
ce·pol·i·dae;
cer·am·byc·i·dae;
cer·a·ti·i·dae;
cer·a·to·po·gon·i·dae;
cer·a·top·si·dae;
cer·cop·i·dae;
cer·co·pi·the·ci·dae;
ce·ri·an·thi·dae;
ce·ri·on·i·dae;
cer·thi·i·dae;
cer·vi·dae;
ces·tra·ci·on·ti·dae;
ce·to·mim·i·dae;
ce·to·ni·i·dae;
ce·to·the·ri·i·dae;
chae·to·don·ti·dae;
chal·ci·dae;
chal·cid·i·dae;
chan·i·dae;
cha·obor·i·dae;
cha·rac·i·dae;
char·a·cin·i·dae;
char·a·dri·i·dae;
chau·li·o·don·ti·dae;
chei·lo·dac·tyl·i·dae;
che·lon·i·dae;
chel·o·ni·i·dae;
che·lyd·i·dae;
che·lyd·ri·dae;
cher·mi·dae;
cher·syd·ri·dae;
chey·let·i·dae;
chi·mae·ri·dae;
chin·chil·li·dae;
chi·o·nid·i·dae;
chi·ro·nom·i·dae;
chlo·ri·del·li·dae;
chlo·rop·i·dae;
cho·a·no·fla·gel·li·dae;
chro·mi·dae;
chry·sid·i·dae;
chrys·o·mel·i·dae;
chry·so·pi·dae;
cic·a·del·li·dae;
ci·cad·i·dae;
cich·li·dae;
cic·in·del·i·dae;
ci·dar·i·dae;
ci·mic·i·dae;
cin·o·ster·ni·dae;
cir·rhit·i·dae;
ci·tig·ra·dae;
clau·si·li·i·dae;
cler·i·dae;
clin·i·dae;
club·i·on·i·dae;
clu·pe·i·dae;
cly·men·i·dae;
co·bit·i·dae;
coc·ci·dae;
coc·ci·nel·li·dae;
coc·co·lith·o·phor·i·dae;
coc·co·ste·i·dae;
co·chli·o·don·ti·dae;
coe·la·can·thi·dae;
coe·lo·pi·dae;
coe·na·gri·on·i·dae;
co·en·di·dae;
coe·reb·i·dae;
col·po·di·dae;
co·lu·bri·dae;
col·um·bel·li·dae;
co·lum·bi·dae;
co·lym·bi·dae;
comp·so·thlyp·i·dae;
con·gi·o·pod·i·dae;
con·gri·dae;
co·ni·dae;
co·ni·op·te·ryg·i·dae;
co·nop·i·dae;
co·no·po·phag·i·dae;
cop·ro·dae·al;
cop·ro·dae·um;
co·ral·li·dae;
cor·bu·li·dae;
cor·dyl·i·dae;
cor·dy·lu·ri·dae;
cor·e·go·ni·dae;
co·re·i·dae;
co·riz·i·dae;
cor·vi·dae;
cor·y·phae·ni·dae;
cor·y·phae·noi·di·dae;
cos·si·dae;
co·tin·gi·dae;
cot·ti·dae;
crac·i·dae;
crac·tic·i·dae;
cram·bi·dae;
cran·gon·i·dae;
cri·cet·i·dae;
cri·co·ne·mat·i·dae;
croc·o·dil·i·dae;
croc·o·dyl·i·dae;
cro·tal·i·dae;
cryp·to·bran·chi·dae;
cryp·to·mo·nad·i·dae;
cte·niz·i·dae;
cteno·dac·tyl·i·dae;
cu·cu·ji·dae;
cu·cu·li·dae;
cu·lic·i·dae;
cur·cu·li·on·i·dae;
cu·te·reb·ri·dae;
cy·a·tho·phyl·li·dae;
cyc·la·nor·bi·dae;
cy·clo·coe·li·dae;
cy·clop·ter·i·dae;
cyd·ni·dae;
cy·nip·i·dae;
cyn·o·glos·si·dae;
cyn·o·pi·the·ci·dae;
cy·prae·i·dae;
cy·prin·o·don·ti·dae;
cyp·sel·i·dae;
cyr·ti·dae;
cyr·toi·dae;
dac·ty·lo·pter·i·dae;
dae;
dae·dal;
dae·da·lea;
dae·da·li·an;
dae·dal·ic;
dae·mon·e·lix;
dae·mo·ni·an;
dae·na;
dae·va;
da·na·i·dae;
dasy·at·i·dae;
das·y·pel·ti·dae;
das·y·pod·i·dae;
dasy·u·ri·dae;
dav·ai·ne·i·dae;
del·phin·i·dae;
den·dro·co·lap·ti·dae;
den·ta·li·i·dae;
der·ma·nys·si·dae;
der·mes·ti·dae;
des·mo·don·ti·dae;
di·as·pi·di·dae;
di·cae·i·dae;
di·co·tyl·i·dae;
di·cro·coe·li·i·dae;
di·cru·ri·dae;
dic·tyn·i·dae;
di·del·phi·dae;
di·del·phy·i·dae;
di·di·dae;
dil·e·pid·i·dae;
din·or·nith·i·dae;
di·odon·ti·dae;
di·pet·a·lo·ne·mat·i·dae;
di·phyl·lo·both·ri·i·dae;
dip·la·can·thi·dae;
di·pod·i·dae;
dip·ri·on·i·dae;
dip·sad·i·dae;
dip·sa·do·mor·phi·dae;
dis·co·glos·si·dae;
dis·to·mat·i·dae;
dis·tom·i·dae;
dol·i·cho·pod·i·dae;
dol·i·cho·psyl·li·dae;
do·li·ol·i·dae;
do·nac·i·dae;
do·rad·i·dae;
do·rid·i·dae;
do·rip·pi·dae;
dre·pan·i·dae;
drep·a·nid·i·dae;
dry·in·i·dae;
dy·tis·ci·dae;
echel·i·dae;
echin·i·dae;
echi·no·rhin·i·dae;
echi·no·sto·mat·i·dae;
el·a·chis·to·don·ti·dae;
elap·i·dae;
el·a·ter·i·dae;
el·e·o·tri·dae;
el·e·phan·ti·dae;
em·bal·lo·nu·ri·dae;
em·bi·o·toc·i·dae;
em·pi·dae;
em·pid·i·dae;
emyd·i·dae;
en·cyr·ti·dae;
end·amoe·bi·dae;
en·grau·li·dae;
en·gys·to·mat·i·dae;
ep·a·nor·thi·dae;
epei·ri·dae;
eph·e·mer·i·dae;
ephip·pi·dae;
ephyd·ri·dae;
ep·i·ne·phel·i·dae;
eq·ui·dae;
er·e·thi·zon·ti·dae;
er·i·o·coc·ci·dae;
er·i·o·phy·i·dae;
er·i·o·so·mat·i·dae;
er·o·tyl·i·dae;
er·y·thrin·i·dae;
esoc·i·dae;
eu·as·co·my·cet·i·dae;
eu·cle·i·dae;
eu·cos·mi·dae;
eu·co·tyl·i·dae;
eu·dae·mo·nia;
eu·dae·mon·ic;
eu·dae·mon·ics;
eu·dae·mon·ism;
eu·dae·mon·ist;
eu·dae·mon·is·tic;
eu·dae·mo·ny;
eu·loph·i·dae;
eu·men·i·dae;
eup·te·ro·ti·dae;
eu·ry·tom·i·dae;
exo·coe·ti·dae;
fal·con·i·dae;
fas·ci·ol·i·dae;
fe·li·dae;
fic·i·dae;
fi·e·ras·fer·i·dae;
for·fi·cu·li·dae;
for·mic·i·dae;
fre·gat·i·dae;
frin·gil·li·dae;
ful·gor·i·dae;
fu·su·lin·i·dae;
gad·i·dae;
gal·bu·li·dae;
ga·le·o·rhin·i·dae;
gal·e·ru·ci·dae;
gam·mar·i·dae;
gas·ter·o·phil·i·dae;
ga·vi·al·i·dae;
ge·car·cin·i·dae;
gec·con·i·dae;
geck·on·i·dae;
gek·kon·i·dae;
ge·las·to·cor·i·dae;
gem·pyl·i·dae;
ge·o·met·ri·dae;
ge·o·my·i·dae;
gep·i·dae;
ger·rho·sau·ri·dae;
gi·rel·li·dae;
glir·i·dae;
glos·sin·i·dae;
glyc·y·mer·i·dae;
go·bi·e·soc·i·dae;
gon·o·sto·mat·i·dae;
grap·si·dae;
gryl·li·dae;
gym·noti·dae;
gy·rin·i·dae;
hae·mo·pro·te·i·dae;
hae·mu·li·dae;
hal·a·car·i·dae;
ha·lic·ti·dae;
hal·o·sau·ri·dae;
hap·lo·lep·i·dae;
har·pi·dae;
he·lic·i·dae;
he·li·o·lit·i·dae;
he·li·o·por·i·dae;
he·li·or·nith·i·dae;
he·lo·der·mat·i·dae;
hemi·as·co·my·cet·i·dae;
hepi·al·i·dae;
het·er·aki·dae;
het·ero·ba·sid·io·my·cet·i·dae;
het·er·odon·ti·dae;
het·er·o·my·i·dae;
hex·a·gram·mi·dae;
hex·an·chi·dae;
hip·po·bos·ci·dae;
hir·u·din·i·dae;
hir·un·din·i·dae;
his·ter·i·dae;
his·ti·o·phor·i·dae;
his·ti·op·ter·i·dae;
hol·o·cen·tri·dae;
hom·a·lop·si·dae;
ho·mar·i·dae;
ho·min·i·dae;
homo·ba·sid·io·my·cet·i·dae;
hy·aeni·dae;
hy·aeno·don·ti·dae;
hy·drach·ni·dae;
hy·dri·dae;
hy·dro·bat·i·dae;
hy·dro·met·ri·dae;
hy·droph·i·dae;
hy·dro·phil·i·dae;
hy·li·dae;
hy·rac·i·dae;
hys·tric·i·dae;
ian·thin·i·dae;
ia·pyg·i·dae;
ibid·i·dae;
ich·neu·mon·i·dae;
ich·thy·or·nith·i·dae;
ich·thyo·sau·ri·dae;
ic·ter·i·dae;
-i·dae;
igua·ni·dae;
in·di·ca·tor·i·dae;
in·dri·dae;
ip·i·dae;
ir·ri·sor·i·dae;
is·chy·ro·my·i·dae;
isi·dae;
is·ti·o·phor·i·dae;
iu·li·dae;
ix·od·i·dae;
ja·can·i·dae;
jan·thin·i·dae;
ja·pyg·i·dae;
jas·si·dae;
ju·li·dae;
kal·o·ter·mit·i·dae;
kat·su·won·i·dae;
kin·o·ster·ni·dae;
ky·phos·i·dae;
lab·ri·dae;
la·cer·ti·dae;
lac·o·so·mat·i·dae;
la·cu·ni·dae;
lae·lap·ti·dae;
lag·o·my·i·dae;
lam·ni·dae;
lam·prid·i·dae;
lam·pyr·i·dae;
lar·i·dae;
lar·ri·dae;
lar·vae·vor·i·dae;
la·si·o·cam·pi·dae;
lat·ri·dae;
la·trid·i·dae;
le·mu·ri·dae;
le·o·dic·i·dae;
le·pad·i·dae;
le·por·i·dae;
lep·to·dac·tyl·i·dae;
lep·to·lep·i·dae;
li·bel·lu·li·dae;
li·mac·i·dae;
li·ma·cod·i·dae;
lim·i·dae;
lim·nae·i·dae;
lim·ne·phil·i·dae;
li·mu·li·dae;
lin·gu·li·dae;
li·o·pel·mi·dae;
lip·a·rid·i·dae;
lit·to·rin·i·dae;
lit·u·ol·i·dae;
log·o·dae·da·ly;
lol·i·gin·i·dae;
lon·chop·ter·i·dae;
lo·phot·i·dae;
lo·ris·i·dae;
lu·can·i·dae;
lum·bric·i·dae;
lum·bri·cu·li·dae;
lu·ti·an·i·dae;
lu·tjan·i·dae;
lu·var·i·dae;
ly·cae·ni·dae;
lyc·i·dae;
ly·cod·i·dae;
ly·cosi·dae;
lyc·ti·dae;
ma·chil·i·dae;
mac·ro·pod·i·dae;
mac·ro·rham·pho·si·dae;
mac·ro·sce·lid·i·dae;
ma·cru·ri·dae;
mac·tri·dae;
mae·ni·dae;
maji·dae;
mal·a·can·thi·dae;
mal·dan·i·dae;
mal·thi·dae;
man·dae·an·ism;
man·i·dae;
man·tis·pi·dae;
mar·gi·nel·li·dae;
mas·a·rid·i·dae;
mas·tig·amoe·bi·dae;
mas·to·don·ti·dae;
mega·chil·i·dae;
mega·der·mat·i·dae;
mega·der·mi·dae;
meg·a·lo·pyg·i·dae;
meg·a·lor·nith·i·dae;
mega·sco·lec·i·dae;
mega·thy·mi·dae;
mel·a·nel·li·dae;
mele·agrid·i·dae;
mel·i·phag·i·dae;
me·loi·dae;
mel·o·lon·thi·dae;
mem·brac·i·dae;
me·nis·co·ther·i·dae;
mer·mith·i·dae;
me·rop·i·dae;
mes·it·or·nith·i·dae;
mes·oe·nat·i·dae;
mes·onych·i·dae;
meta·stron·gyl·i·dae;
mi·ac·i·dae;
mi·cro·hy·li·dae;
mi·cro·pod·i·dae;
mi·crop·te·ryg·i·dae;
mi·crot·i·dae;
mi·cru·ri·dae;
mid·i·dae;
mim·al·lon·i·dae;
mim·i·dae;
min·y·ad·i·dae;
mi·ri·dae;
mit·ri·dae;
mnio·til·ti·dae;
mo·bu·li·dae;
mol·i·dae;
mo·los·si·dae;
mo·mot·i·dae;
mon·a·can·thi·dae;
mo·nad·i·dae;
mon·o·can·thi·dae;
mor·del·li·dae;
mo·rin·gu·i·dae;
mor·myr·i·dae;
mo·ron·i·dae;
mo·ta·cil·li·dae;
mu·gil·i·dae;
mul·li·dae;
mu·rae·ni·dae;
mu·ric·i·dae;
mu·ri·dae;
mus·car·din·i·dae;
mus·ci·cap·i·dae;
mus·ci·dae;
mu·so·phag·i·dae;
mus·si·dae;
mus·tel·i·dae;
mu·til·li·dae;
my·ac·i·dae;
my·ce·to·phag·i·dae;
my·ce·to·phil·i·dae;
myc·toph·i·dae;
my·da·i·dae;
my·i·dae;
myl·i·o·bat·i·dae;
my·mar·i·dae;
myr·me·co·phag·i·dae;
myr·me·le·on·i·dae;
myr·me·le·ont·i·dae;
mys·i·dae;
my·til·i·dae;
myx·o·my·ce·ti·dae;
nab·i·dae;
na·i·dae;
na·id·i·dae;
nan·di·dae;
nar·co·bat·i·dae;
na·tic·i·dae;
nau·cor·i·dae;
nau·til·i·dae;
ne·id·i·dae;
nem·e·strin·i·dae;
nem·ich·thy·i·dae;
nemop·ter·i·dae;
ne·mou·ri·dae;
ne·phrop·si·dae;
nep·i·dae;
nep·ti·cu·li·dae;
ne·rit·i·dae;
ner·thri·dae;
net·ta·stom·i·dae;
nit·i·du·li·dae;
noc·tu·i·dae;
no·mad·i·dae;
no·me·i·dae;
no·ta·can·thi·dae;
notio·thau·mi·dae;
no·to·don·ti·dae;
no·tom·mat·i·dae;
no·to·nec·ti·dae;
no·top·ter·i·dae;
nu·cu·lan·i·dae;
nu·cu·li·dae;
nu·mid·i·dae;
num·mu·lit·i·dae;
nym·phal·i·dae;
nym·phi·dae;
och·o·ton·i·dae;
oc·to·pod·i·dae;
odac·i·dae;
odo·ben·i·dae;
odon·tas·pid·i·dae;
odon·to·cer·i·dae;
oe·co·phor·i·dae;
oe·de·mer·i·dae;
oes·tri·dae;
og·co·ce·phal·i·dae;
ole·a·cin·i·dae;
ole·threu·ti·dae;
ol·i·go·neu·ri·el·li·dae;
oliv·i·dae;
oo·my·ceti·dae;
oo·nop·i·dae;
ophi·ce·phal·i·dae;
oph·ich·thy·i·dae;
ophio·ce·phal·i·dae;
ophryo·sco·lec·i·dae;
opis·tho·com·i·dae;
opis·tho·gnath·i·dae;
op·leg·nath·i·dae;
orec·to·lob·i·dae;
ore·odon·ti·dae;
ori·bat·i·dae;
ori·ol·i·dae;
or·tal·i·dae;
orus·si·dae;
orys·si·dae;
os·cin·i·dae;
os·mer·i·dae;
os·phro·men·i·dae;
os·te·o·glos·si·dae;
os·te·o·lep·i·dae;
os·to·mat·i·dae;
os·tra·ci·on·ti·dae;
os·tre·i·dae;
otid·i·dae;
oti·o·rhyn·chi·dae;
otit·i·dae;
oto·lith·i·dae;
ovi·dae;
oxy·op·i·dae;
oxy·uri·dae;
pa·gu·ri·dae;
palaeo·nis·ci·dae;
palaeo·then·ti·dae;
pal·a·me·de·i·dae;
pal·i·nu·ri·dae;
pan·dal·i·dae;
pa·nor·pi·dae;
pan·toph·thal·mi·dae;
pa·pil·i·on·i·dae;
par·a·di·sae·i·dae;
par·a·sit·i·dae;
pa·reia·sau·ri·dae;
par·i·dae;
par·ri·dae;
par·the·nop·i·dae;
pa·ru·li·dae;
pas·sal·i·dae;
pa·tel·li·dae;
pau·ro·pod·i·dae;
paus·si·dae;
pec·tin·i·dae;
ped·i·cel·lin·i·dae;
ped·i·cu·li·dae;
pe·gas·i·dae;
pel·e·can·i·dae;
pel·e·cin·i·dae;
pel·o·bat·i·dae;
pel·o·me·du·si·dae;
pem·phre·don·i·dae;
pen·ta·tom·i·dae;
pera·mel·i·dae;
per·ci·dae;
per·li·dae;
pet·al·o·don·ti·dae;
pet·au·ris·ti·dae;
pet·ri·col·i·dae;
pet·ro·my·zon·i·dae;
pet·ro·my·zon·ti·dae;
pha·laen·i·dae;
phal·an·ger·i·dae;
phal·an·gis·ti·dae;
phal·a·ro·pod·i·dae;
phal·lo·steth·i·dae;
phas·co·lom·i·dae;
phas·co·lo·my·i·dae;
phas·go·nu·ri·dae;
pha·si·an·i·dae;
phas·mat·i·dae;
phas·mi·dae;
phi·lan·thi·dae;
phi·lin·i·dae;
phil·o·po·tam·i·dae;
phil·op·ter·i·dae;
phloe·o·thrip·i·dae;
pho·cae·ni·dae;
pho·ci·dae;
phoe·ni·cop·ter·i·dae;
pho·lad·i·dae;
phol·ci·dae;
phor·i·dae;
phor·o·rhac·i·dae;
phryg·a·ne·i·dae;
phryn·i·dae;
phthir·a·car·i·dae;
phy·cit·i·dae;
phy·co·drom·i·dae;
phyl·li·dae;
phyl·lo·doc·i·dae;
phyl·lo·sto·mat·i·dae;
phyl·lo·stom·i·dae;
phyl·lox·er·i·dae;
phy·mat·i·dae;
phys·e·ter·i·dae;
physi·dae;
phy·top·ti·dae;
phy·to·tom·i·dae;
pic·i·dae;
pi·er·i·dae;
pil·i·dae;
pin·ni·dae;
pi·o·phil·i·dae;
pip·i·dae;
pip·ri·dae;
pipun·cu·li·dae;
pi·sau·ri·dae;
pith·e·can·throp·i·dae;
pit·ti·dae;
pla·nor·bi·dae;
plat·a·can·tho·my·i·dae;
plat·a·le·i·dae;
plat·a·nis·ti·dae;
platy·ce·phal·i·dae;
platy·gas·ter·i·dae;
platy·pez·i·dae;
platy·pod·i·dae;
platy·som·i·dae;
platy·ster·ni·dae;
platy·stom·i·dae;
ple·i·dae;
pleth·o·don·ti·dae;
pleu·ro·nec·ti·dae;
pleu·ro·ster·ni·dae;
plo·to·si·dae;
plu·tel·li·dae;
po·dar·gi·dae;
pod·i·ci·ped·i·dae;
po·du·ri·dae;
poly·cen·trop·i·dae;
pol·yc·ten·i·dae;
poly·dae·mon·ism;
poly·nem·i·dae;
pol·y·noi·dae;
poly·odon·ti·dae;
poly·pe·dat·i·dae;
pol·yp·ter·i·dae;
po·lys·to·mat·i·dae;
poly·sto·mi·dae;
poly·trich·i·dae;
pol·yx·en·i·dae;
po·ma·cen·tri·dae;
po·ma·das·i·dae;
po·ma·da·sy·i·dae;
po·ma·tom·i·dae;
pom·pil·i·dae;
pon·gi·dae;
por·cel·la·ni·dae;
por·cel·li·on·i·dae;
po·ro·ce·phal·i·dae;
por·tu·ni·dae;
pot·a·man·thi·dae;
pot·a·mon·i·dae;
pri·a·can·thi·dae;
pri·on·i·dae;
pri·o·nop·i·dae;
pris·ti·dae;
pris·tio·phor·i·dae;
proc·to·dae·al;
proc·to·dae·um;
proc·to·phyl·lod·i·dae;
proc·to·tru·pi·dae;
pro·cy·on·i·dae;
pro·gan·o·chel·i·dae;
pros·o·pid·i·dae;
pro·te·i·dae;
pro·tel·i·dae;
pro·teo·ce·phal·i·dae;
psam·mo·char·i·dae;
psech·ri·dae;
pse·laph·i·dae;
pset·tod·i·dae;
psit·tac·i·dae;
psoci·dae;
psychi·dae;
psy·chodi·dae;
psy·chop·si·dae;
psyl·li·dae;
pte·ras·pi·dae;
ptero·clid·i·dae;
pter·o·mal·i·dae;
ptero·nar·ci·dae;
pter·o·phor·i·dae;
pte·rop·i·dae;
ptero·pod·i·dae;
pter·y·go·so·mi·dae;
ptil·ich·thy·i·dae;
pti·li·i·dae;
ptil·o·no·rhyn·chi·dae;
ptin·i·dae;
pty·cho·der·i·dae;
pty·chop·ter·i·dae;
pu·lic·i·dae;
pu·pi·dae;
pu·pil·li·dae;
pyc·no·don·ti·dae;
pyc·no·noti·dae;
py·ral·i·dae;
pyr·a·lid·i·dae;
py·ram·i·del·li·dae;
py·raus·ti·dae;
py·ren·i·dae;
py·ro·mor·phi·dae;
pyr·rho·cor·i·dae;
py·thon·i·dae;
ra·ii·dae;
raj·i·dae;
ral·li·dae;
ram·phas·ti·dae;
ran·i·dae;
ra·nin·i·dae;
raph·i·dae;
re·cep·tac·u·lit·i·dae;
reg·a·lec·i·dae;
re·nil·li·dae;
rhab·dit·i·dae;
rhag·i·on·i·dae;
rham·phas·ti·dae;
rhi·no·bat·i·dae;
rhi·noc·er·oti·dae;
rhi·no·cryp·ti·dae;
rhi·no·loph·i·dae;
rhi·no·nys·si·dae;
rhi·noph·i·dae;
rhi·no·ter·mit·i·dae;
rhip·i·phor·i·dae;
rhi·zo·my·i·dae;
rhy·aco·phil·i·dae;
rhyn·cho·nel·li·dae;
ri·cin·i·dae;
ri·o·din·i·dae;
ris·soi·dae;
ru·tel·i·dae;
sal·a·man·dri·dae;
sa·lan·gi·dae;
sal·di·dae;
sal·mon·i·dae;
sal·pi·dae;
sal·tic·i·dae;
sa·pyg·i·dae;
sar·co·phag·i·dae;
sar·cop·ti·dae;
sa·tyr·i·dae;
sau·ro·don·ti·dae;
sca·phan·dri·dae;
sca·phi·o·pod·i·dae;
scar·a·bae·i·dae;
scar·i·dae;
scat·o·phag·i·dae;
scel·i·on·i·dae;
sce·no·pin·i·dae;
schis·to·so·mat·i·dae;
sci·ae·ni·dae;
sci·ar·i·dae;
scin·ci·dae;
sci·uri·dae;
scol·o·pac·i·dae;
scol·o·pen·drel·li·dae;
scol·o·pen·dri·dae;
sco·lyt·i·dae;
scom·bre·soc·i·dae;
scom·bri·dae;
sco·pel·i·dae;
scop·i·dae;
scor·pae·ni·dae;
scor·pi·dae;
scor·pid·i·dae;
scu·tel·ler·i·dae;
scyd·mae·ni·dae;
scyl·io·rhin·i·dae;
scyl·lar·i·dae;
scyl·lio·rhin·i·dae;
sem·i·o·noti·dae;
sep·si·dae;
ser·i·co·sto·mat·i·dae;
ser·phi·dae;
ser·pu·li·dae;
ser·ran·i·dae;
si·al·i·dae;
si·gan·i·dae;
sil·la·gin·i·dae;
sil·phi·dae;
si·lu·ri·dae;
si·mi·i·dae;
sim·u·li·i·dae;
si·ren·i·dae;
si·ric·i·dae;
si·syr·i·dae;
sit·ti·dae;
smin·thu·ri·dae;
smyn·thu·ri·dae;
sol·a·ster·i·dae;
so·len·i·dae;
so·leno·stom·i·dae;
so·ric·i·dae;
spa·lac·i·dae;
spar·i·dae;
spheci·dae;
sphegi·dae;
sphe·nis·ci·dae;
sphin·di·dae;
sphin·gi·dae;
sphy·rae·ni·dae;
sphyr·ni·dae;
spi·ru·ri·dae;
spon·dyl·i·dae;
spon·gi·dae;
squa·li·dae;
squil·li·dae;
staph·y·lin·i·dae;
steno·pel·mat·i·dae;
ste·phan·i·dae;
ster·co·ra·rii·dae;
stiz·i·dae;
stoma·to·dae·um;
sto·mi·at·i·dae;
sto·mo·dae·al;
sto·mo·dae·um;
strat·io·my·ii·dae;
streb·li·dae;
stri·ge·i·dae;
strig·i·dae;
stro·ma·te·i·dae;
strom·bi·dae;
stron·gyl·i·dae;
stron·gy·lo·cen·trot·i·dae;
stroph·o·men·i·dae;
stru·thi·on·i·dae;
stur·ni·dae;
sty·lop·i·dae;
su·li·dae;
sun·dae;
sy·cet·ti·dae;
syl·li·dae;
syl·vi·col·i·dae;
sym·bran·chi·dae;
syn·ap·ti·dae;
syn·bran·chi·dae;
syng·nath·i·dae;
syn·les·ti·dae;
syn·odon·ti·dae;
syr·phi·dae;
ta·ban·i·dae;
ta·chin·i·dae;
tachy·glos·si·dae;
tal·pi·dae;
ta·nag·ri·dae;
tan·gar·i·dae;
ta·pir·i·dae;
tar·an·tu·li·dae;
tar·so·nemi·dae;
te·ji·dae;
tel·lin·i·dae;
ten·di·ped·i·dae;
te·neb·ri·on·i·dae;
ten·rec·i·dae;
ten·tac·u·lit·i·dae;
ten·thre·din·i·dae;
te·phrit·i·dae;
ter·e·bel·li·dae;
ter·e·bra·tu·li·dae;
te·reb·ri·dae;
ter·e·din·i·dae;
ter·mit·i·dae;
tes·tu·din·i·dae;
te·thy·i·dae;
tet·ra·nych·i·dae;
tet·ra·odon·ti·dae;
tet·ra·on·i·dae;
te·trig·i·dae;
tet·ro·don·ti·dae;
tet·ti·gel·li·dae;
tet·tig·i·dae;
teu·thid·i·dae;
thel·o·don·ti·dae;
thel·y·phon·i·dae;
ther·a·pho·si·dae;
the·rev·i·dae;
thi·ar·i·dae;
thino·cor·i·dae;
tho·mis·i·dae;
thrau·pi·dae;
thres·ki·or·nith·i·dae;
thrip·i·dae;
thy·mal·li·dae;
thyn·ni·dae;
thy·re·o·cor·i·dae;
thy·rid·i·dae;
ti·nam·i·dae;
tin·gi·dae;
tin·git·i·dae;
tin·tin·ni·dae;
ti·pu·li·dae;
to·di·dae;
ton·ni·dae;
tor·pe·din·i·dae;
tor·tric·i·dae;
trach·ich·thy·i·dae;
trachin·i·dae;
tra·gu·li·dae;
tri·a·can·thi·dae;
tri·ak·i·dae;
trich·i·u·ri·dae;
trich·o·ce·rat·i·dae;
trich·o·dec·ti·dae;
trich·odon·ti·dae;
tri·chop·ter·yg·i·dae;
trich·o·stron·gyl·i·dae;
trich·u·ri·dae;
tri·dac·ni·dae;
trig·li·dae;
tri·onych·i·dae;
tri·op·i·dae;
tri·ton·i·dae;
tri·tyl·odon·ti·dae;
troch·i·dae;
tro·chil·i·dae;
trog·lo·dyt·i·dae;
trog·lo·tre·mat·i·dae;
tro·gon·i·dae;
trom·bi·cu·li·dae;
try·gon·i·dae;
trypano·so·mat·i·dae;
try·pet·i·dae;
tu·bi·fic·i·dae;
tur·bin·i·dae;
tur·di·dae;
tur·nic·i·dae;
tur·ri·dae;
tur·rit·i·dae;
ty·len·chi·dae;
typh·lop·i·dae;
ty·ran·ni·dae;
ty·ro·glyph·i·dae;
ty·ton·i·dae;
ulo·bor·i·dae;
um·bra·cu·li·dae;
um·bri·dae;
uni·on·i·dae;
ura·no·scop·i·dae;
uro·cer·i·dae;
uro·dae·al;
uro·dae·um;
uro·pel·ti·dae;
ur·si·dae;
va·ran·i·dae;
ve·ner·i·dae;
ver·met·i·dae;
ves·per·til·i·on·i·dae;
ves·pi·dae;
vi·per·i·dae;
vip·i·on·i·dae;
vir·e·on·i·dae;
vi·ver·ri·dae;
vo·lu·ti·dae;
vol·voc·i·dae;
vom·bat·i·dae;
vor·ti·cel·li·dae;
vul·pe·cu·li·dae;
xan·ci·dae;
xan·thi·dae;
xe·nic·i·dae;
xen·o·pel·ti·dae;
xeno·pod·i·dae;
xeno·sau·ri·dae;
xy·el·i·dae;
xy·lo·cop·i·dae;
xy·lo·phag·i·dae;
ypon·o·meu·ti·dae;
zan·cli·dae;
za·pod·i·dae;
ze·i·dae;
zeu·zer·i·dae;
zo·ar·ci·dae;
zo·nit·i·dae;
zo·nu·ri·dae;
zos·ter·op·i·dae;
zy·go·my·cet·i·dae;
apod·i·dae;
can·thar·i·dae;
cli·on·i·dae;
cy·prin·i·dae;
echid·ni·dae;
ger·ri·dae;
lac·e·dae·mo·ni·an;
li·par·i·dae;
lo·cus·ti·dae;
man·dae·an;
man·ti·dae;
trich·ech·i·dae;
zy·gae·ni·dae;
as·si·dae·an;
caco·dae·mon;
caco·dae·mon·ic;
cal·li·tric·i·dae;
dae·da·le·an;
eu·dae·mon·i·cal;
eu·dae·mon·is·ti·cal·ly;
odon·tas·pi·dae;
phag·e·dae·na;
pod·i·cip·i·dae;
poly·dae·mon·is·tic;
proc·to·tryp·i·dae;

English syllables. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • DAE — may mean: Daporijo Airport, the IATA code for the airport in India Department of Atomic Energy (India), an Indian government department responsible for administration of India s nuclear programme Design Academy Eindhoven, a design school in… …   Wikipedia

  • Dae — can refer to: DAE (disambiguation), an acronym Daniel Amos (aka D. A., Dä), a Christian rock band Dae (film), a 1979 documentary film see also DÄ (disambiguation) This disambiguation page lists articles associated with the same title. If an …   Wikipedia

  • DAE —   [Abk. für Digital Audio Extraction], das direkte Auslesen von Audiodaten auf die Festplatte eines Computers. DAE kann entweder Hardware mäßig in einem Gerät implementiert sein (z. B. CD Brenner) oder wird per Software realisiert …   Universal-Lexikon

  • Dae|da|le|an — Dae|da|li|an or Dae|da|le|an «dih DAY lee uhn, DAYL yuhn», adjective. 1. skillful; ingenious. 2. intricate; mazelike …   Useful english dictionary

  • Dae|da|li|an — or Dae|da|le|an «dih DAY lee uhn, DAYL yuhn», adjective. 1. skillful; ingenious. 2. intricate; mazelike …   Useful english dictionary

  • DAE — steht für: Digital Audio Extraction, digitale Extraktion von Audiodaten von typischerweise optischen Medien Digidesign Audio Engine, ein in Pro Tools integriertes Betriebssystem zur Verarbeitung von Audiodaten differential algebraische Gleichung… …   Deutsch Wikipedia

  • DAE — abbrev. Dictionary of American English * * * …   Universalium

  • DAE — acronym for A Dictionary of American English on Historical Principles, published in four volumes between 1936 and 1944, edited by Sir William A. Craigie and James R. Hulbert …   Etymology dictionary

  • DAE — abbrev. Dictionary of American English …   English World dictionary

  • dae — ˈdā Scotland variant of do * * * dae /dā/ (Scot) transitive verb and intransitive verb a form of ↑do * * * DAE (no periods), Dictionary of American English. * * * dae Sc. form of doe …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”