diste

diste
mo·diste;
avant-gar·diste;

English syllables. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • diste — antipodiste avant gardiste bollandiste encyclopédiste eudiste feudiste héraldiste latifundiste mahdiste modiste mélodiste méthodiste nordiste nudiste orthopédiste parodiste propagandiste rudiste standardiste sudiste talmudiste tiers mondiste …   Dictionnaire des rimes

  • cjȅdīšte — sr mjesto u koje se što cijedi, gdje se skuplja cjedina (npr. u špiljama) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grȕdīšte — sr, {{c=1}}v. {{ref}}prsište{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȅdīšte — sr temperatura pri kojoj se tekućina ledi; točka smrzavanja, krutište, opr. talište …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plȍdīšte — sr bot. u gljiva, dio koji nosi sporangije sa sporama …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȕdīšte — sr mjesto gdje ima rude; rudno nalazište …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sjȅdīšte — sr 1. {{001f}}mjesto gdje se nalazi središnjica društva, ustanove itd. [∼ banke] 2. {{001f}}sjȅdalo (2) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sklȁdīšte — sr zatvorena zgrada za smještaj veće količine robe i proizvoda; spremište, magazin …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȕdīšte — sr 1. {{001f}}sudnica 2. {{001f}}sud (1) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mo|diste — «moh DEEST», noun. a person who makes or sells fashionable women s dresses, hats, and accessories; dressmaker. ╂[< French modiste < mode mode2] …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”