gic

gic
ad·re·ner·gic;
al·gic;
ali·tur·gic;
al·ler·gic;
an·er·gic;
ant·er·gic;
bel·gic;
che·mur·gic;
cho·lin·er·gic;
demi·ur·gic;
dram·a·tur·gic;
en·do·er·gic;
ener·gic;
fun·gic;
his·ta·min·er·gic;
hy·per·er·gic;
hy·po·er·gic;
la·ryn·gic;
le·thar·gic;
ly·ser·gic;
mono·er·gic;
my·al·gic;
neu·rer·gic;
nor·mer·gic;
odon·tal·gic;
otal·gic;
pe·lar·gic;
pe·las·gic;
quad·ri·ple·gic;
spon·gic·o·lous;
stra·te·gic;
syn·er·gic;
sy·rin·gic;
tel·er·gic;
thau·ma·tur·gic;
the·ur·gic;
yo·gic;
cat·e·chol·amin·er·gic;
do·pa·min·er·gic;
-er·gic;
hy·per·pha·gic;
mono·am·i·ner·gic;
pep·tid·er·gic;
se·ro·to·ner·gic;
an·ti·cho·lin·er·gic;
cy·clo·ple·gic;
geor·gic;
hemi·ple·gic;
para·ple·gic;
-al·gic;
aer·odon·tal·gic;
asy·ner·gic;
au·toph·a·gic;
cau·sal·gic;
cox·al·gic;
gas·tral·gic;
li·tur·gic;
met·al·lur·gic;
mi·crur·gic;
mono·ple·gic;
neu·ral·gic;
nos·tal·gic;
oph·thal·mo·ple·gic;
se·ro·to·nin·er·gic;
sple·nal·gic;

English syllables. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • gicəllənmə — «Gicəllənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gicəllətmə — «Gicəllətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Gic — Héraldique Administration …   Wikipédia en Français

  • gic — gȉc (gȉc gȉc) uzv. DEFINICIJA izražava dozivanje svinja kad im se daje hrana ETIMOLOGIJA onom …   Hrvatski jezični portal

  • GIC — /ˌjē ˌī sē/ n: guaranteed investment contract at contract Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

  • gicəlmək — 1. bax gicəllənmək. . . Əgər yer fırranır, bəs niyə bizim başımız gicəlmir? C. M.. <Molla Nəsrəddin:> . . Başım gicəlib hərlənirdi. A. D.. <Zaman:> Xurşid xanım, bu yazığın <Turacın> belbağısını götürmüşsən, axtarmaqdan yazığın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • GIC — The acronym GIC can refer to :* Global Inspiration Conference [http://www.globalinspiration.org www.GIC 2008] , a week long celebration of Conscious Breathwork * Guaranteed Investment Certificate, a financial instrument * Guaranteed Investment… …   Wikipedia

  • gic — sif. 1. Axmaq, səfeh, ağıldan kəm, sarsaq. Qurbani der: bəsdir məni puç etdin; Aldın əqlim əldən, dəli, gic etdin. Qur.. İslam gülə gülə yavaş səslə <Telliyə> deyirdi: – Ay qız, gic olma! S. H.. Gic etmək (eləmək) məc. – beynini yormaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gicəllənmək — baş(ı) gicəllənmək – müvazinət hissinin itirilməsi, gözlərin qaralması və başın hərlənməsi şəklində təzahür edən yarıbayğınlıq halında olmaq. <Yaşlı kişi:> Burada, məsciddə kəsafətdən adamın başı gicəllənirdi. S. H.. Sədrin sözündən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Gic — Infobox Settlement subdivision type = Country subdivision name = HUN timezone=CET utc offset=+1 timezone DST=CEST utc offset DST=+2 pushpin pushpin label position = pushpin map caption =Location of Gic pushpin mapsize = official name=Gic… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”