antimonous

antimonous
an·ti·mo·nous

English syllables. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • antimonous — [an′təmō′nē əsan′tə mə nəs] adj. 1. of or like antimony 2. of or containing trivalent antimony: Also antimonious [an′təmō′nē əs] …   English World dictionary

  • antimonous acid — antimonito rūgštys statusas T sritis chemija apibrėžtis 1. ↑ metaantimonito rūgštis, 2. ↑ ortoantimonito rūgštis atitikmenys: angl. antimonous acid rus. сурьмянистые кислоты ryšiai: sinonimas – stibito rūgštys …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • antimonous — /an teuh meuh neuhs, moh neuhs/, adj. Chem. of or containing antimony, esp. in the trivalent state. Also, antimonious /an teuh moh nee euhs/. [1825 35; ANTIMON(Y) + OUS] * * * …   Universalium

  • antimonous — an•ti•mo•nous [[t]ˈæn tə mə nəs, ˌmoʊ nəs[/t]] also an•ti•mo•ni•ous [[t]ˌæn təˈmoʊ ni əs[/t]] adj. chem. of or containing antimony, esp. in the trivalent state • Etymology: 1825–35 …   From formal English to slang

  • antimonous — /ænˈtɪmənəs/ (say an timuhnuhs) adjective containing trivalent antimony. Also, antimonious /æntəˈmoʊniəs/ (say antuh mohneeuhs) …  

  • antimonous — adjective see antimonious …   Useful english dictionary

  • antimonous oxide — SYN: antimony trioxide …   Medical dictionary

  • an|ti|mo|ni|ous — «AN tuh MOH nee uhs», adjective. = antimonous. (Cf. ↑antimonous) …   Useful english dictionary

  • Antimony — This article is about the element. For the town, see Antimony, Utah. Not to be confused with Antinomy, a type of paradox. tin ← antimony → tellurium As ↑ Sb ↓ Bi …   Wikipedia

  • Antimony trioxide — IUPAC name Antimony(III) oxide …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”